Çimento, dökme çimento, Paketli çimento taşınması ve depolaması için üretilen bigbag ve sling baglerimiz, Nakliye ve depolamada ciddi avantajlar sağlar

Paketli torbalar için Sling Bag ve Big Bag Kullanımı

Çimento Sektöründe SlingBag , Çimento bigbagi

Sling Bag Türkiye'de Çimento Sektörü
ÇİMENTO SEKTÖRÜ 4 MAYIS 2016 YÖNETİCİ ÖZETİ 2014 yılında dünyada çimento üretimi yaklaşık 4,2 milyar ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Dünyada çimento üretiminde Çin büyük farkla ilk sırada yer almaktadır. Hindistan, Avrupa Birliği ve ABD sektörün önde gelen diğer üreticilerdir. Dünyada çimento üretimi daha çok iç pazara yönelik gerçekleştirilmekte olup, yüksek nakliye bedeli nedeniyle üretilen malın nispeten düşük bir miktarı ihracata konu olmaktadır. 2014 yılında sektörün küresel ihracatı 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılına kadar Türkiye dünya çimento ihracatında ilk sırada yer almıştır. İzleyen yıllarda ise dış talep koşullarındaki bozulmanın yanı sıra İran’ın çevre ülkelere ihracatını artırması Türk çimento sektörünün pazar kaybetmesine neden olmuştur. Son 6 yıldır gerileme eğiliminde olan Türkiye’nin çimento ihracatı 2015 yılında 551 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015 yılında Türkiye’de çimento satışları nispeten yatay bir seyir izlemiştir. Bu gelişmede, yurt içinde artan belirsizliklere paralel inşaat faaliyetlerinin ivme kaybetmesi ve sektörün ihracatındaki gerileme etkili olmuştur. Türkiye’de çimento talebinde özel konut inşaatları ilk sırada yer almaktadır. Gündemde olan mega projelerle birlikte altyapı inşa faaliyetleri kaynaklı talep son yıllarda yükseliş kaydetmektedir. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2023 yılına kadar 6,5 milyon konutun inşa edilmesi planlanmaktadır. Üçüncü Havaalanı, nükleer santraller ve Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler de önümüzdeki dönemde çimento talebinin canlı bir seyir izlemesinde etkili olacaktır. Çimento üretiminde en büyük maliyet kalemi enerjidir. Yurt içinde çimento fabrikaları enerji ihtiyaçlarını petrokok ve kömür ile karşılamaktadır. Son dönemde kömür fiyatlarındaki gerilemeye karşılık petrokok fiyatları yatay seyretmektedir. Bu çerçevede, yakıt ihtiyacını kömürden karşılayan firmalar mevcut konjonktürde maliyet avantajı elde etmektedir. Çimento ve hazır beton sektöründe bölgesel arz/talep ilişkisi, rekabet seviyesi ve taşımacılık masrafları gibi etmenler fiyatların belirlenmesinde etkili olmaktadır. Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa’da birinci sıradadır. Türkiye’de hazır beton üretimi, çimento üretimi yapan büyük firmaların yanı sıra bu firmalardan çimento satın alarak imalat yapan firmalar tarafından da gerçekleştirilmektedir. Az miktarda başlangıç sermayesine ihtiyaç duyulan bu sektörde pazar yoğunlaşması oldukça düşük seviyededir. Hazır beton sektörü halen gelişme potansiyeli taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde uzun bir geçmişe sahip beton yollar ülkemizde geri planda kalmıştır. Petrol bazlı asfalta kıyasla pek çok açıdan avantaja sahip olan beton yolların kullanımının yaygınlaşmasının sektörünün büyümesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.çimento torbası

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 5 MAYIS 2016 II. DÜNYADA ÇİMENTO SEKTÖRÜ

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 6 MAYIS 2016 DÜNYADA ÇİMENTO SEKTÖRÜ / ÜRETİM
• Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde artış eğilimini koruyan çimento üretimi, küresel krizin etkilerini henüz atlatamayan AB ekonomilerinde inşaat sektöründeki zayıf seyre bağlı olarak gerilemiştir. Diğer gelişmiş ülke ekonomilerine kıyasla daha iyi performans sergileyen ABD’de ise çimento üretimi artış eğilimindedir. • Altyapı harcamalarının ekonomik büyümede büyük önem arz ettiği Çin, çimento üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Çin, sadece 2012- 2014 döneminde ABD’nin 20. yüzyıldaki toplam çimento üretiminin 1,6 katını gerçekleştirmiştir. • Nüfusun yüksek olduğu bir diğer ülke olan Hindistan’ın çimento üretimi de 2010-2014 döneminde yıllık ortalama %8,1 artış kaydederek 300 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Brezilya ve Türkiye de sektörün önemli üreticileri arasında yer almaktadır. Dünyanın beşinci büyük üreticisi olan Brezilya’nın önümüzdeki yıllarda zayıf seyrini sürdürmesi beklenen ekonomik büyüme performansı nedeniyle bu konumunu Türkiye’ye kaptıracağı düşünülmektedir. Öte yandan, çimento üretim miktarına yönelik sağlıklı veri temin edilemeyen İran’ın da Türkiye’ye yakın bir imalat gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir.