Jumbo Bag is a flexible container, sometimes called a bulk bag and big bag, with a capacity up to 3 cubic metres, carrying loads from half a tonne to 2 tonnes.

Kimyasal Maddelerin kolay taşınması

Kimya sektörü Jumbo bag, Kimyasal Madde Taşımada Kullanılan BigBags

Bigbag Bulk Sacks, Jumbo Big bag Sling Bag,Contanier Bag KİMYA SEKTÖRÜ :
Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, gerek üretim gerekse de dış ticarette önemli bir role sahiptir. Kimya sektöründen ham madde kullanılmaksızın üretilen çok az sayıda ürün bulunmaktadır. Bu kapsamda; tarım ilaçları, sentetik gübreler, veteriner ilaçları, sentetik elyaflar, sabun, deterjan, temizleyiciler, plastik ham maddeleri, beşeri ilaç sanayi, kozmetik sanayi, boya, yardımcı maddeler, deri, tekstil, inşaat (boru, levha, kapı, pencere vb.) yapıştırıcı, derz, dolgu maddeleri, izolasyon malzemeleri, fotoğraf malzemeleri, barut ve patlayıcılar gibi birçok sanayi alanına nihai ve ara ürün sağlamaktadır. Kimya ürünleri içerisinde ticarete en çok konu olan petro-kimya ürünlerinin ana maddesi, ham petrolden üretilen ürünlerden biri olan “nafta”dır. Süreç, ham petrolden naftanın ve LPG’nin, bunlardan da etilen, propilen, benzen, paraksilen vb ürünlerin üretilmesi ve bu maddelerden de alçak yoğunluklu polietilen (AYPE), yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), polipropilen gibi plastik, kauçuk vb sektörlerin hammaddesinin üretilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
Bigbag Bulk Sacks, Jumbo Big bag Sling Bag,Contanier BagDÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38’ini ana kimyasallar, %27’sini özel kimyasallar, %25’ini farmasötikler ve %10’unu tüketici kimyasalları oluşturmaktadır. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Sektörü Raporu 2013/1). Ayrıca, Dünya kimya sektöründe nanoteknoloji, biyokimya, katalizatör, genetik, organik kimya ve polimer kimyası alanlarında yapılan son çalışmalar pozitif etkisini göstermeye başlamıştır Öte yandan, kimyasal madde üreten ilk 30 ülkenin cirosu 2.784 milyar avro olup, ilk üç sırada %30,5’lik pay ile Çin, %14,6’lık pay ile ABD ve %5,6’lık pay ile Japonya gelmektedir (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Sektörü Raporu 2014/12). AB’de en büyük kimya üreticisi Almanya olmakla beraber onu Fransa, İtalya ve Hollanda takip etmektedir. Bu dört büyük üreticinin AB kimya toplam satışları içindeki payı %62,6’dir. DÜNYA TİCARETİ Dünya kimya ürünleri ithalatının bölgelere göre dağılımı, 2013 yılında, AB %35,3, Asya %37,4, NAFTA üyesi ülkeler %11,3, diğer Avrupa ülkeleri %6,1, Latin Amerika ülkeleri %5,9 ve Afrika ve Okyanusya ise %3,5 olarak gerçekleşmiştir.